Bienvenue eller välkommen!

 

Allez hop ! 6–9 är Bonnier Utbildnings läromedel i franska för grundskolan.

Hemsidan kompletterar läroböckerna och här finns uppgifter till vart och ett av kapitlen i böckerna.

• Pour tous
Här hittar du både hörövningar och läsuppgifter.

• Contrôle
Här kan du kontrollera vad du lärt dig.